Bezpečnosť vašich dokumentov

Bezpečnosť

Ochrana údajov vašich klientov je pre nás na prvom mieste.

15viac ako
15 rokov skúseností

Uvedomujeme si, že nám zverené dáta sú citlivé a majú pre vás obrovskú hodnotu.

Považujeme preto ich ochranu za top prioritu a vyvinuli sme komplexný systém ich ochrany či už vo fyzickej alebo digitálnej podobe.

Certifikáty

Spoločnosť Dokument Logistik je držiteľom viacerých certifikátov.

Certifikát STN EN ISO 9001 / EN ISO 9001 v odbore Správa registratúry
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa Národným Bezpečnostným úradom
Facility Security Clearance Certificate poskytnutý Národným Bezpečnostným úradom
Certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry
Certifikát STN EN ISO/IEC 27001 /EN ISO 27001 v odbore Správa registratúry