Správa registratúry

Správa registratúry

Využite svoje priestory na business o dokumenty sa postaráme my

Pokrytie povinností vyplývajúcich z legislatívy s ohľadom na vnútropodnikové smernice a metodiky.

Obsah služby

Vypracovanie projektu riešenia
Vypracovanie projektu riešenia odhalených nedostatkov na základe analýzy.
Vytvorenie Registratúrneho poriadku a plánu
Vytvorenie Registratúrneho poriadku a plánu na mieru.
Nastavenie procesov správy registratúry
Nastavenie procesov správy registratúry priamo v podmienkach organizácie.
Outsourcing správy registratúry
• Centrálna podateľňa s digitalizáciou ako podpora paperless office
• Zvoz dokumentov v rámci celého Slovenska
• Uloženie dokumentácie v priestoroch spĺňajúcich najvyššie štandardy
• Vyhľadávanie a vypožičiavanie už od 30 minút
• Vyraďovanie registratúrnych záznamov a ich priemyselné zničenie (skartácia)
sprava-registratury