Digitalizácia dokumentov

Digitalizácia dokumentov

Dokumenty už nemusíte hľadať

Proces digitalizácie je rozdelený do troch fáz – preprocessing, skenovanie a postprocessing. Pri tomto procese je zabezpečená maximálna bezpečnosť, efektivita a rýchlosť spracovania.

Priebeh digitalizácie

Preprocessing - príprava dokumentov
Preprocessing pozostáva z triedenia a prípravy dokumentov na skenovanie v profesionálnom triediacom pracovisku Dokument Logistik. Dokumenty sú vyberané z úložných jednotiek, spisov a euroobalov.
Skenovanie dokumentov
Následne je dokumentácia triedená podľa požiadaviek klienta a takto pripravená dokumentácia vstupuje do fázy skenovania. Skenovanie je zabezpečené vysokokapacitnými dokumentačnými skenermi a stolovými skenermi, čo nám umožňuje skenovanie jednotlivých strán ako aj viazaných dokumentov vysokou rýchlosťou. Sme schopní skenovať dokumenty rôznych formátov s parametrami podľa požiadaviek klienta ako sú rozlíšenie, farebnosť, súborový typ, viac stranové ukladanie v rámci jedného súboru.
Postprocessing - finalizácia, rozpoznávanie textu OCR
Po skenovaní dokumentácia prechádza do fázy postprocessingu, kde ponúkame profesionálne služby rozpoznávania textu technológiou OCR, indexovania, tvorby databázy naskenovaných dokumentov s možnosťou prepojenia so softvérovým riešením klienta a priestor na našich serveroch pre zabezpečený prístup k dokumentom 24/7/365.
digitalizacia

Samotná digitalizácia dokumentácie je súčasťou širšieho kontextu našich produktov ohľadom evidencie, správy a centralizovaného uskladnenia dokumentov. V tomto prípade poskytujeme možnosť napojenia digitalizácie dokumentov na digitálne procesy pokryté v našom softvérovom riešení.