Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spolupracujte s najväčším česko-slovenským partnerom.

Starostlivosť o vaše dokumenty a dáta

Jadrom našej činnosti je optimalizácia procesov v oblasti tvorby – toku – uloženia – správy dokumentov v digitálnej a fyzickej podobe až do uplynutia ich lehoty uloženia.

Klientom ponúkame komplexné služby od roku 2007, odkedy sme sa vďaka našej flexibilite spojenej s profesionálnym prístupom stali najväčšou spoločnosťou s domácim kapitálom na Slovenskom a Českom trhu.
Napriek dynamike rastu spoločnosti si stále zakladáme na priateľskej atmosfére a našich zamestnancov považujeme za základ nášho úspechu.
mapa_najvacsi_cesko-slovensky_partner-3
 • 2007
  Založenie spoločnosti, získanie previerky NBÚ
 • 2008
  Získanie ISO certifikátu 9001, previerka NATO
 • 2011
  Získanie certifikátu MVSR podľa výnosu 525/2011 Z.z. pre dLog, DMS v2
 • 2013
  Získanie certifikátu ISO 27001
 • 2014
  50 zamestnancov, založenie dcérskej spoločnosti Bohemia Dokument Logistik
 • 2015
  100 zamestnancov, vybudovanie ďalšieho registratúrneho strediska (Senec)
 • 2016
  200 zamestnancov, získanie certifikátu MV SR podľa Výnosu 525/2011 Z. z. pre IMRS v2.9.
 • 2017
  Získanie certifikátov STN EN ISO 14001:2016 / 14001:2015 - Systémy enviromentálneho manažmentu STN OHSAS 18001:2009 Systémy manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • 2018
  Vybudovanie ďalšieho registratúrneho strediska Bohemia Dokument Logistik - Kozomín
 • 2019
  Vybudovanie tretej skladovacej haly v Senci

Certifikáty

Spoločnosť Dokument Logistik je držiteľom viacerých certifikátov.

Certifikát STN EN ISO 9001 / EN ISO 9001 v odbore Správa registratúry
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa Národným Bezpečnostným úradom
Facility Security Clearance Certificate poskytnutý Národným Bezpečnostným úradom
Certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry
Certifikát STN EN ISO/IEC 27001 /EN ISO 27001 v odbore Správa registratúry