DL Art

DL Art

Ochrana pre vaše umenie

Ponúkame vám komplexné riešenie v oblasti transportu a balenia umeleckých diel. Naše služby stoja na dlhodobých skúsenostiach a vyznačujú sa vysokou profesionalitou, kompetentnosťou a flexibilitou

Naše poslanie

Poslaním DL ART je významne sa podielať na zachovani národného hospodárskeho a kultúrneho dedičstva, prostredníctvom kvalitne ponúkaných služieb v oblasti zabezpečenia logistiky umeleckých diel.

Na základe zmluvy zo dňa 3.1.2014 o Preprave zbierkových predmetov v rámci národného projektu 2 / Digitálna galéria, kód ITMS 21120120001 spoločnosť DL prepravila a zabalila viac ako 80 000ks zbierkových predmetov medzi ktoré patria:

obrazy, grafika, kresba, fotografie, úžitkové umenie, sochy, predmety do 2D a 3D.

dl-art-umenie

Preprava

DL prepravuje umelecké predmety po celom Slovensku. Výhodami Dokument Logistik sú predovšetkým - Zohratý tím skúsených odborníkov, plne vybavené vozidlá na prepravu, vzťahy so zákazníkmi.

Vozový park

Naše vozidlá sú špeciálne vybavené na prepravu umeleckých predmetov a zodpovedajú kritériám múzeí a galérii. Technické vybavenie vozidiel je pravidelne kontrolované v renomovaných servisoch.

Bezpečnosť

Naši vodiči sú nepretržite monitorovaní a v kontakte s centrálou. Všetci zamestnanci sa priebežne zúčastňujú odborných školení za účelom zvyšovania ich profesionality. DL úzko spolupracuje s najlepšími odborníkmi – reštaurátormi, ktorí vedia posúdiť reálny stav zbierkových umeleckých predmetov.

Logistika

DL vďaka svojej profesionalite zaisťuje bezpečne a včas dodávky umeleckých predmetov a optimalizuje náklady na prepravu a poistenie. Spôsob prepravy zahŕňa: poistenie umeleckých predmetov v spolupráci s renomovanými poisťovňami za zvýhodnených podmienok pre klienta.

Balenie

Spoločnosť DL ART bezpečne prepraví Vaše umelecké diela. Skúsení odborníci na balenie umeleckých predmetov zhotovia na mieru prepravné bedne, použijú najmodernejší materiál na zabezpečenie a dokonalú ochranu aj tých najcitlivejších umeleckých diel.

Obalový materiál

K baleniu umeleckých predmetov využívame najmodernejšie a vedecky preverené materiály, ktoré poskytujú najlepšiu možnú ochranu proti fyzikálnym a klimatickým vplyvom.