Projektový manažment

Projektový manažment

Zabezpečenie projektu od A po Z

Naplánovanie a riadenie projektu od úvodnej analýzy až po finálne doručenie služby

Oddelenie projektového manažmentu je hlavným spojením medzi klientskymi a legislatívnymi požiadavkami na jednej strane a bezproblémovým tokom tovaru a služieb na strane druhej. Naši projektoví manažéri aktívne podporujú celý proces, monitorujú a vyhodnocujú riziká a riešia denné problémy, aby zabezpečili hladký priebeh služieb pre klienta.

Certifikáty

ITIL
PRINCE2
Projektový manažment