SW riešenie

SW riešenie

Vaše dáta kedykoľvek k dispozícii online

Vlastný robustný modulárny systém, určený na nastavenie a podporu procesov ohľadom tvorby a toku dokumentov. Základným princípom SW riešenia je prispôsobenie sa procesom klienta, nie zmena procesu podľa SW.

Hlavnými výhodami SW riešenia sú:

Vytvorenie bezpapierovej kancelárie Zákazníka
Vytvorenie a podpora procesov pre digitálne dokumenty a dáta
Nastavenie, kontrola a vyhodnocovanie procesov pomocou modulu Monitoring
Nastavenie bezpečného a riadeného prístupu k dokumentom a informáciám
Prepojenie existujúcich informačných systémov a obojstranné preväzovanie informácií
De-duplikovanie informácií v rôznych systémoch zákazníka
Odbremenenie zákazníka od fyzických dokumentov zavedením Digitálneho archívu
Automatizované softvérové vytriedenie dokumentov zákazníka
Digitalizácia existujúcich fyzických dokumentov
sw-riesenia

Naše softvérové riešenie pokrýva celý životný cyklus dokumentov od ich vzniku, až po ich priemyselnú likvidáciu. Modulárnosť celého riešenia umožňuje si vybrať len tie časti, ktoré sú pre klienta kľúčové. SW riešenie vždy prispôsobujeme potrebám klienta, preto je vždy šitý na mieru.

Naše riešenie je certifikované Ministerstvom vnútra SR podľa Výnosu 525/2011 o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.