Analýza

Analýza

Komplexný prehľad vašich silných a slabých stránok

Analýza umožní komplexný prehľad nad súčasným stavom v organizácii a ponúka varianty optimalizácie práce s dokumentami a informáciami, pri dosiahnutí najvyššej bezpečnosti.

Analýza obsahuje

Dodržiavania legislatívnych požiadaviek
Analýza dodržiavania legislatívnych požiadaviek správy registratúry.
Vnútropodnikové smernice a metodiky
Analýza vnútropodnikových smerníc a metodík pre prácu s dokumentami a informáciami.
Priestory, ich zabezpečenia a kapacity
Analýza priestorov, ich zabezpečenia a kapacity.
Prístup a obmedzovanie prístupu k informáciám
Analýza prístupu a obmedzovania prístupu k informáciám.
Aktuálne procesy
Analýza aktuálnych procesov od vzniku, cez vybavovanie, ukladanie, až po ich vyradenie.
Softvérové riešenia
Analýza softvérových riešení pre evidenciu a manažovanie dokumentov.
firemna-analyza-02

Súčasťou analýzy je aj

Zoznam zistených nedostatkov
Návrh pokrytia nedostatkov
Návrh optimalizácie existujúcich procesov
Variantné návrhy nových procesov
Návrh softvérovej podpory pre zefektívnenie práce s informáciami a dokumentami