Služby

Služby

Komplexná starostlivosť o vaše dáta.

Certifikáty

Spoločnosť Dokument Logistik je držiteľom viacerých certifikátov.

Certifikát STN EN ISO 9001 / EN ISO 9001 v odbore Správa registratúry
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa Národným Bezpečnostným úradom
Facility Security Clearance Certificate poskytnutý Národným Bezpečnostným úradom
Certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry
Certifikát STN EN ISO/IEC 27001 /EN ISO 27001 v odbore Správa registratúry